Német válasz a külföldi adattovábbításokat veszélyeztető titkosszolgálati tevékenységekre

A németországi adatvédelmi hatóságok a napokban reagáltak az Edward Snowden által az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) működéséről kiszivárogtatott információkra, melyek arra utalnak, hogy az Egyesült Államok titokban adatokat gyűjt a nemzetközi telefonos és internetes forgalomról, ezzel súlyos adatvédelmi aggályokat felvetve. A német adatvédelmi biztosok konferenciája 2013. július 24-én sajtóközleményt tett közzé, melyben a külföldre, így különösen az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások megfelelő szintű védelmével kapcsolatosan fogalmaztak meg kifogásokat:
(tovább…)

Continue Reading Német válasz a külföldi adattovábbításokat veszélyeztető titkosszolgálati tevékenységekre

Cloud Computing – adatfeldolgozás a felhőben

A cloud computing, a „felhő” keretében történő adatfeldolgozás technikai és jogi jellegű kérdéseiről számos cikk jelent meg különböző fórumokon (sg.hu; index.hu), ám ezen téma hazai (adatvédelmi) jog szempontjából is releváns szisztematikus feldolgozására eddigiekben még nem került sor.

A felhőben történő adatfeldolgozás, az ún. számítási felhő az Interneten keresztül – felhő formájában – összekapcsolt olyan számítógépes hálózatokra utal, melyek bizonyos alkalmazások, illetve adatkezelési műveletek kiszervezésére szolgálnak. Ennek célja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, illetve IT szolgáltatások egyéni igényeknek megfelelő dinamikus nyújtása. A cloud computing ugyanis lehetővé teszi, hogy a hardware és szoftver elemek az erőforrások és pénzeszközök kímélésével kerüljenek felhasználásra. A cloud szolgáltatás komolyabb beruházás nélkül lehetővé teszi annak ügyfele részére, hogy az időszakosan leterhelt saját erőforrásaihoz kapacitást nyerjen vagy éppen bizonyos szolgáltatásokat – akár teljes egészében – a „felhőbe” szervezze ki , melyért a felhő üzemeltetője a kiszervezett teljesítmény vagy idő függvényében kap díjazást.

(tovább…)

Continue Reading Cloud Computing – adatfeldolgozás a felhőben

10 éves Safe Harbor – német kritikus felhangokkal

  • Post category:Külföld

Az Amerikai Egyesült Államok az Európai Gazdasági Térségből származó adattovábbítások esetén speciális helyzetben van, mivel az USA nem rendelkezik általános adatvédelmi szabályozással, hanem az amerikai gyakorlatot a szektorális adatvédelmi megközelítés jellemzi. Figyelembe véve az EU és az USA közötti kereskedelmi kapcsolatokat és a tömeges adattovábbításokat, az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság két évet szánt egy megfelelő egyezményes keret létrehozásának, aminek alapján amerikai adatkezelők az európai adatvédelmi irányelv követelményeinek – önszabályozás alapján – meg tudnak felelni. Ezek az ún Safe Harbor adatvédelmi elvek, melyek irányelvnek való megfelelőségéről 2000. július 26-án bocsátott ki határozatot az Európai Bizottság.

(tovább…)

Continue Reading 10 éves Safe Harbor – német kritikus felhangokkal

Innen indultunk

Tévedtünk :-/