Munkacsoporti állásfoglalás a jogos érdek, mint adatkezelési jogalapról (6/2014. számú vélemény)

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2014. április 9. napján véleményt bocsátott ki a jogos érdek, mint adatkezelési jogalap alkalmazásáról. Az adatvédelmi irányelv 7. cikke arról rendelkezik, hogy személyes adatok…

Continue Reading Munkacsoporti állásfoglalás a jogos érdek, mint adatkezelési jogalapról (6/2014. számú vélemény)

Új állásfoglalás a külföldi adattovábbítás követelményeiről

  • Post category:Belföld

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság a tegnapi napon hiánypótló jellegű állásfoglalást tett közzé a külföldi adattovábbítás követelményeiről. A hatóság arra adott választ, hogy a 2012. január 1-i jogszabályi változások fényében mennyiben tartják fenn a 2007. március 5. napján közzétett, munkavállalói személyes adatok harmadik országba történő továbbításának szabályairól szóló korábbi adatvédelmi biztosi tájékoztatóban foglaltakat.

Az állásfoglalás megállapításai – melyek a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport véleményeire erősen támaszkodnak – az alábbiakban foglalhatóak össze:
(tovább…)

Continue Reading Új állásfoglalás a külföldi adattovábbítás követelményeiről

4/2012. számú állásfoglalás a sütik alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás alóli kivételekről (cookie consent exemption)

A 2009/136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése az előfizető, illetve felhasználó végberendezésében történő adattárolást, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést (cookie) – az adatalany megfelelő tájékoztatása mellett – előzetes hozzájáruláshoz kötötte. Az irányelv értelmében ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy amelyre az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

(tovább…)

Continue Reading 4/2012. számú állásfoglalás a sütik alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás alóli kivételekről (cookie consent exemption)

Innen indultunk

Tévedtünk :-/