Újra a sütikre vonatkozó kivételekről – Hibás az ePrivacy irányelv hazai átültetése?

A süti (cookie) kezelés jogszerűségének feltételeiről immár európai uniós irányelv rendelkezik, melynek hazai átültetésére 2011-ben sor került, mindazonáltal továbbra is sok a bizonytalanság a cookie szabály alkalmazásával kapcsolatosan, illetőleg az eltelt…

Continue Reading Újra a sütikre vonatkozó kivételekről – Hibás az ePrivacy irányelv hazai átültetése?

4/2012. számú állásfoglalás a sütik alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás alóli kivételekről (cookie consent exemption)

A 2009/136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése az előfizető, illetve felhasználó végberendezésében történő adattárolást, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést (cookie) – az adatalany megfelelő tájékoztatása mellett – előzetes hozzájáruláshoz kötötte. Az irányelv értelmében ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy amelyre az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

(tovább…)

Continue Reading 4/2012. számú állásfoglalás a sütik alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás alóli kivételekről (cookie consent exemption)

A munkacsoport állásfoglalása a hozzájárulás fogalmáról (WP 187.)

  • Post category:Európa

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport újabb jelentős állásfoglalást tett közzé, ezúttal a hozzájárulás fogalmáról (Opinion 15/2011 on the definition of consent), melyet a 2011. július 13-i ülésen fogadtak el.

A hozzájárulás az adatvédelmi, illetve az e-Privacy irányelv egyik központi fogalma, illetve a létező adatkezelési jogalapok egyike. Jelentősége abban mutatkozik meg, hogy annak helyes használata az egyén információs önrendelkezési jogának tényleges gyakorlását teszi lehetővé.

(tovább…)

Continue Reading A munkacsoport állásfoglalása a hozzájárulás fogalmáról (WP 187.)

Innen indultunk

Tévedtünk :-/