Japán is megfelelő biztonságot nyújtó harmadik ország lehet

Az EU Bizottsága szeptember elején kiadott közleménye szerint az EU Bizottsága 2018. szeptember 5. napjával elindította a megfelelőségi határozatának elfogadásának eljárását.

A személyes adatok cseréje és védelme a globalizált világban nevű kezdeményezés részeként indult párbeszédet zárták le a felek 2018. július 17-én, amikor kölcsönösen elismerték egymás adatvédelmi rendszereinek a megfelelőségét, ami nem kis részt a Japán-EU szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének tudható be.

Japán vállalások a megfelelőségi határozat elfogadását megelőzően
Japán kötelezettséget vállal arra, hogy további kiegészítő intézkedéseket vezet be, még a megfelelőségi határozat elfogadását megelőzően:
• Olyan szabályrendszert alakít ki, amely biztosítja az Európai Unió polgárainak Japánba továbbított személyes adatai tekintetében a más, harmadik országba történő újbóli továbbításokkal kapcsolatos szigorításokat, az egyéni adatalanyi
jogok gyakorlásának erősítését a hozzáférés és helyesbítés vonatkozásában;
• Az adatalanyi jogok gyakorlására és a japán bűnüldöző hatóságok adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos európai panaszok kivizsgálására a független japán adatvédelmi hatóság (PPC) hatáskörébe fog tartozni, illetve az
adatalanyi jogokkal kapcsolatban a bíróságok előtt érvényesíthetők lesznek;
• A bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú hozzáférésére vonatkozó biztosítékokat nyújt;
Következő lépések

Az Európai Unió Bizottsága az alábbi eljárást fogja lefolytatni a megfelelőségi határozat tervezete tekintetében:
• Kikéri az Európai Adatvédelmi Testület [European Data Protection Board] véleményét
• Konzultációt folytatnak az uniós tagállamok képviselőiből álló bizottsággal (bizottsági eljárás)
• Tájékoztatják az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságát
• A biztosi testület elfogadja a megfelelőségi határozatot.

Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban?
A szintén idén nyáron megkötött Japán-EU szabadkereskedelmi egyezmény kiegészítéseként a japán és uniós vállalatok között a megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatóvá válnak, hasonlóan, mintha csak az EU-n belüli adattovábbításról lenne szó. Ez azonban nem jelenti az EU adatvédelmi jogának teljes átvételét, hanem a Bizottság a magánélethez való jog védelmével kapcsolatban azt vizsgálja, hogy a Japánban kialakított rendszer egyenértékű védelmet biztosít-e az uniós polgárok személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, elsősorban az adatalanyok jogainak és szabadságainak biztosítása terén.
Ez lényeges egyszerűsítés, mind a japán, mind az EU-n belül letelepedett vállalatok számára a gazdasági együttműködés keretein belül.
A megfelelőségi határozat elfogadásával Japán Andorra, Argentína, Kanada (PIPEDA hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man sziget, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay és az Amerikai Egyesül Államok (kizárólag a Privacy Shield keretein belül) sorába lép.

Az EU Bizottsága Dél-Koreával és Indiával is párbeszédet folytat a megfelelőségi határozattal kapcsolatban.