ÁSZF tervezet az EU adatfeldolgozó és a külföldi további adatfeldolgozó közötti adattovábbításról

Az Európai Bizottság 2010/87/EU számú határozata tartalmazza a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételeket, amelynek megkötése az EU-ban letelepedett adatkezelő és harmadik országban található adatfeldolgozó viszonylatában megfelelő szintű védelmet biztosít a külföldre feldolgozás céljából átadott személyes adatok vonatkozásában. A bizottsági határozat újdonsága, hogy lehetővé teszi a harmadik országban található al-adatfeldolgozók számára történő adattovábbítást is. A határozatba foglalt ÁSZF mindazonáltal nem alkalmazható olyan esetekben, mikor a kiszervezésre EU-ban letelepedett adatfeldolgozó ás EU-n kívüli további adatfeldolgozó között kerül sor. A bizottsági határozat (23) preambulumbekezdése szerint „ebben az esetben a tagállamok szabadon dönthetnek annak figyelembevétele tekintetében, hogy az adatfeldolgozás harmadik országban letelepedett további felhasználó számára történő alvállalkozásba adásánál az e határozatban meghatározott általános szerződési feltételek alapelveit és biztosítékait azzal a céllal alkalmazták, hogy biztosítsák azon érintettek jogainak megfelelő védelmét, amelyek személyes adatait a további feldolgozási mű veletek céljából továbbították.”

A fentiekre tekintettel a munkacsoport olyan (EU DATA PROCESSOR TO NON-EU SUB-PROCESSOR) ÁSZF kidolgozását tartja kívánatosnak, ami az EU adatfeldolgozó és harmadik országban letelepedett további adatfeldolgozó közötti adatmozgás megfelelő szintű védelmét hivatott biztosítani. A 2014. március 21-én elfogadott munkadokumentum a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport EU Bizottság részére elkészített javaslatát tartalmazza, amelyet annak figyelembe vételére ajánl, amennyiben a Bizottság az EU irányelv 26(2) cikke alapján újabb adattovábbítási ÁSZF-határozat kibocsátását tervezné.

A munkadokumentum itt elérhető.